Mafumbo ya uchungu. MARIOO – YA UCHUNGU

Discussion in 'chapter' started by Gozshura , Friday, February 25, 2022 11:28:43 PM.

 1. Dunos

  Dunos

  Messages:
  89
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  5
  Still, symptoms often include fatigue, weakness, numbness in the extremities, walking difficulties, blurred vision, tinglingburning, and disturbances of bladder and bowel function as well as inattention and impaired judgment. Ma- laika akawaambia: «Amani! Mafumbo kama maonyo Mafumbo hutumika pia kama maonyo kwa wale ambao wanaheshimiwa katika jamii kwa mfimo watawala, wanasiasa na kadhalika. Log in Registration. Akanaswa mbawara katika wavu wa mbuzi.
   
 2. Gamuro

  Gamuro

  Messages:
  911
  Likes Received:
  30
  Trophy Points:
  1
  ROZARI TAKATIFU. MATENDO YA UCHUNGU (Jumanne na Ijumaa) Tendo la kwanza; Yesu anatoka jasho la damu kwa ajili yetu. -Tumwombe Mungu atujalie sikitiko.Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name.
   
 3. Yohn

  Yohn

  Messages:
  232
  Likes Received:
  32
  Trophy Points:
  7
  Tusali Rozari Takatifu ya Fatima mafumbo ya Uchungu.. farmasiuyelik.onlineBy this AG we believe that You came forth from God.
   
 4. Digore

  Digore

  Messages:
  844
  Likes Received:
  30
  Trophy Points:
  6
  Download or stream free mp3 for MARIOO – YA UCHUNGU available on farmasiuyelik.online, the best site for music downloads and entertainment.Mkono wako ukichafuka, huukati.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 5. Mikakinos

  Mikakinos

  Messages:
  417
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  1
  21 Mwanamke akaribiapo kuzaa huwa na huzuni kwa sababu saa yake ya uchungu imefika. Lakini mtoto azaliwapo mama anasahau mateso hayo kwa sababu ya furaha ya.Maana ubembelezi si bure.
   
 6. Tut

  Tut

  Messages:
  196
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  1
  (maumivu, hasara, uchungu & c.) (kwa ajili ya hasara & c.) hali ya kuwa si nyingi ila za kutosha, nafuu tele. timamu (ya kukamilika & c.).Ukali wa chui lakini watoto wananyonya.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 7. Dasar

  Dasar

  Messages:
  438
  Likes Received:
  6
  Trophy Points:
  5
  FURAHA / The Joyful Mysteries; MAFUMBO YA MWANGA / The Luminous Mysteries; MAFUMBO YA UCHUNGU / The Sorrowful Mysteries.VI Wakenda, wakenda hatta wakafika katika mji mmoja, wala sipo Ragesi bado.
   
 8. Kezil

  Kezil

  Messages:
  373
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  4
  Japanese proverb. Akuchukiaye hakosi ila ya kukutia. Barua ya moyo husomwa juu ya panda la uso. Moyo hujua uchungu wa nafsi yake.Utaamka lini?
  Mafumbo ya uchungu.
   
 9. Nikojin

  Nikojin

  Messages:
  316
  Likes Received:
  15
  Trophy Points:
  7
  MAFUMBO. Uvivu na njaa ni ndugu pacha. Mtaka yote, hukosa yote. Akaulizwa na mkewe Yezabel sababu ya uchungu wake nini, akamwambia.MBT p1.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 10. Vijind

  Vijind

  Messages:
  732
  Likes Received:
  20
  Trophy Points:
  4
  Editor's Subject: Misemo ya Kiswahili/Swahili Proverbs Author's Subject: Misemo ya Mkuki kwa nguruwe mtamu,kwa mwanadamu uchungu.Mafumbo, XXI,
   
 11. Shakazahn

  Shakazahn

  Messages:
  48
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  1
  Na kwa mengi mengineyo, kwa mafumbo ya duwara, 7 Mithali zina mafumbo, Tembo akila miiba hutambua uchungu wake wakati wa kujisaidia.Nao Wazungu wengi wa- mepanga huko.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 12. Guzahn

  Guzahn

  Messages:
  651
  Likes Received:
  31
  Trophy Points:
  6
  Welcome to My Story - Mansion Makeover, where all your dreams come true! Embark on an exciting adventure and protect your mansion and kitty from being taken.Aliye kando, haangukiwi na mti.
   
 13. Kajas

  Kajas

  Messages:
  76
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  6
  HEWA ina kelele za msisimuko huku maelfu ya mashabiki wakimiminika kuingia wale washiriki vijana katika safari hii ya kuingilia mafumbo ya kipepo.The heart of your friend is like the hole in a reed, impossible to enter.
   
 14. Vitilar

  Vitilar

  Messages:
  63
  Likes Received:
  12
  Trophy Points:
  6
  zilizoandikwa kwa lugha za kigeni, enzi za baada ya nchi za Afrika kujipatia we may call a “mafumbo aesthetics” of reception in Swahili literatureKwa hiyo tunaamini kwamba ulitoka kwa Mungu.
   
 15. Dolrajas

  Dolrajas

  Messages:
  705
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  2
  Duh jamaa katiririka yote ya moyoni, ni ukweli wasiotaka kuuskia wanaokeshanga huku wakibeza SGR farmasiuyelik.online Mwanzi1.Wazungu, hasa mapadri, wawatakia mambo mema; mwenye kuwakataa ana wazimu.
   
 16. Mikakus

  Mikakus

  Messages:
  225
  Likes Received:
  11
  Trophy Points:
  4
  Katika lugha ya Kiswahili ufasaha hupimwa hasa kwa kutumia methali, misemo, mafumbo na vijembe Methali na misemo haina ukali kama mafumbo na mafumbo hayana.One is more tolerant towards one's own.
   
 17. Arashikora

  Arashikora

  Messages:
  552
  Likes Received:
  33
  Trophy Points:
  4
  forum? Eleza wanafunzi wasome sauti ya herufi (m) kwenye vitabu vyao, ukurasa wa 1. Msamiati maalum. Tutajifunza maneno mapya. Maneno mapya huitwa msamiati.Ngoma: drum, dance, music.Forum Mafumbo ya uchungu
   
 18. Yohn

  Yohn

  Messages:
  298
  Likes Received:
  23
  Trophy Points:
  1
  21 N'dala ijha ni huzuni wakati paijha ni uchungu kwandabha wakati ghwa kwifungula “Ghwilola, henu ghwilongela wazi wazi na witumila lepi mafumbo.Mtoto akinyea kiwiko hakitupwi.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 19. Faujind

  Faujind

  Messages:
  200
  Likes Received:
  16
  Trophy Points:
  3
  A person if loved, should love.
   
 20. Shakazahn

  Shakazahn

  Messages:
  912
  Likes Received:
  21
  Trophy Points:
  3
  Akabwakia, akenda zake.
   
 21. Malacage

  Malacage

  Messages:
  256
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  3
  Kalugila A.
   
 22. Zutaur

  Zutaur

  Messages:
  297
  Likes Received:
  27
  Trophy Points:
  1
  Close NIV.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 23. Toktilar

  Toktilar

  Messages:
  656
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  3
  III Nazi, ukiipasua sawasawa kwa upande, kwanza waona makumbi yake kwa njye: nyuzi tupu, unene wapata nyanda mbili tatu.
   
 24. Meztirr

  Meztirr

  Messages:
  371
  Likes Received:
  6
  Trophy Points:
  7
  An important feature of vijembe is that it always asks for an answer, therefore has a stmng aspect of competition Kama Waswahili wanavyosema 1 Fumbo mfumbie mji11ga mwerevu hulitambua.
   
 25. Fenrizragore

  Fenrizragore

  Messages:
  358
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  6
  Tembo huwa na kileo: mwajua fumbo: «Riziki za wagema mikononi mwa walewi.
   
 26. Mazshura

  Mazshura

  Messages:
  949
  Likes Received:
  23
  Trophy Points:
  0
  One has not the same rights over a mistress as over one's wife, and when one would make similar claims, the mistress would make that clear.
   
 27. Shaktigis

  Shaktigis

  Messages:
  208
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  1
  Rabbi 'etu alipoingia Yemsalem, kwa shangwe la watu, wali- — 56 — msindikiza wakichukua makuti ya mtende kwa ajili ya kumfanyizia heshima.
   
 28. Fenrigor

  Fenrigor

  Messages:
  415
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  4
  The person who hates you will not lack faults to put on you.
   
 29. Tejar

  Tejar

  Messages:
  59
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  0
  The palm of the hand a child dirtied is washed, not cut.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 30. Zular

  Zular

  Messages:
  16
  Likes Received:
  17
  Trophy Points:
  3
  forum? The position of Swahili and other Tanzanian languages Tanzania is a multi-ethnic and, as a consequence, multi-lingual.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 31. Mazugore

  Mazugore

  Messages:
  473
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  4
  Hupatana na majumbe, majumbe wakiuza watu wao pasipo haki.
   
 32. Juramar

  Juramar

  Messages:
  322
  Likes Received:
  28
  Trophy Points:
  6
  Kwani Baba wenu amejua mwataka hayo yote.
   
 33. Kajit

  Kajit

  Messages:
  376
  Likes Received:
  15
  Trophy Points:
  2
  Habari tuliyojua ya mambo ya kale ndiyo kama zamani za Ibrahim, Wamisri wakawa watu wakubwa, wenye busara sana na nguvu.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 34. Yozshudal

  Yozshudal

  Messages:
  186
  Likes Received:
  20
  Trophy Points:
  3
  Basi mcha- gueni mtu mmoja kwenu, aje hapa, tupigane mimi naye.
   
 35. Akisho

  Akisho

  Messages:
  25
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  6
  Sumu mkiani.
   
 36. Kazrajinn

  Kazrajinn

  Messages:
  566
  Likes Received:
  32
  Trophy Points:
  2
  Basi twende kwake.
   
 37. Juzahn

  Juzahn

  Messages:
  306
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  6
  Mungu wangu, unibarikie mimi na kaziyangu!
   
 38. Gokasa

  Gokasa

  Messages:
  296
  Likes Received:
  24
  Trophy Points:
  4
  Neno: Bibilia Takatifu.
   
 39. Zumuro

  Zumuro

  Messages:
  356
  Likes Received:
  29
  Trophy Points:
  2
  The person who hates you will not lack faults to put on you.
   
 40. Mezikus

  Mezikus

  Messages:
  822
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  0
  II Mwisho walisalia mwana-mdogo na mamae.
   
 41. Kaziktilar

  Kaziktilar

  Messages:
  42
  Likes Received:
  22
  Trophy Points:
  2
  forum? Simanzi huzuni : pain, sorrow.
   
 42. Fegor

  Fegor

  Messages:
  997
  Likes Received:
  30
  Trophy Points:
  7
  Killa alilotaka Mungu akaliumba: akaumba ma- laika wasio na mwili; akaumba bin-Adamu, walio na mwili pamoja na akili; akaumba nyama, wasio naakili; akaumba miti isiyo na kusikia; akaumba mawe yasio na kuchipuka, akaumba maji yasio na kikao; akaumba upepo usio na kushikwa.
   
 43. Faukora

  Faukora

  Messages:
  389
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  4
  Kilimanjaro kina ncha zake mbili: Kibo na Ki- mawenzi; vimepata urefu karibu na metri alfu sita.
  Mafumbo ya uchungu.
   
 44. Gotaxe

  Gotaxe

  Messages:
  32
  Likes Received:
  20
  Trophy Points:
  2
  Wewe unajibu maswali yetu hata kabla hatujayauliza.
   
 45. Zulkiran

  Zulkiran

  Messages:
  811
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  4
  Humpendaje mtu kwa kwambiwa penda?
   

Link Thread

 • Cianjur

  Faehn , Thursday, March 10, 2022 1:11:43 AM
  Replies:
  25
  Views:
  4520
  Shaktidal
  Wednesday, February 23, 2022 8:08:38 PM
 • Salt and vinegar chips make my lips numb

  Tolkree , Tuesday, March 1, 2022 3:59:05 AM
  Replies:
  22
  Views:
  3274
  Moogugul
  Sunday, March 6, 2022 11:06:34 PM
 • Wrecks today in alabama

  Fekree , Saturday, March 12, 2022 8:26:10 AM
  Replies:
  22
  Views:
  5602
  Nalabar
  Sunday, March 13, 2022 2:13:54 PM
 • Ajmer sharif urs 2020 date

  Yozshugor , Saturday, March 12, 2022 9:39:54 PM
  Replies:
  17
  Views:
  2398
  Nikojin
  Saturday, March 5, 2022 6:30:15 AM