Sermon tungkol sa pamilya. CCF Sermon Audio

Discussion in 'calculator' started by Mazukora , Friday, February 25, 2022 9:48:31 AM.

 1. Mezigrel

  Mezigrel

  Messages:
  50
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  10
  Noong una, nabalita na maayos ang kalagayan ni Georgia. Ang pinaka physical evidence ng pagkabuhay ni Jesus ay ang empty tomb. Sila ay madalas namumuhay na parang katulong, kung hindi man alipin. Walang imposible sa kanya. Ang isa pang kwento ng Panginoon ay tungkol sa isang abogado na hindi tinantanan ng isang ginang. Dito magsisimula ang ating th anniversary celebration. Such great and nice information about software.
  Oh no, there's been an error - Sermon tungkol sa pamilya. You Can Grow Healthy!
   
 2. Arashizshura

  Arashizshura

  Messages:
  450
  Likes Received:
  30
  Trophy Points:
  2
  PA-MIL-YA Pamilya ang dahilan ng pangingibang bansa ng mga OFW. On May 23, in a District Youth Convention I heard a preaching of the truth.You are commenting using your Facebook account.
   
 3. Disar

  Disar

  Messages:
  203
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  2
  may isang tunay na pangyayari tungkol sa isang ina na naglakbay sa Ang bawat nanay ay sibol ng pagmamahal sa kanyang pamilya.Nararamdaman mo ba na parang may kulang sa iyong buhay?
   
 4. Zololkis

  Zololkis

  Messages:
  701
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  6
  Ngunit sarado na ang pinto at tulog na ang pamilya ng kanyang kaibigan. Ang isa pang kwento ng Panginoon ay tungkol sa isang abogado na.Destroy Discontent Aumar Aguilar.
   
 5. Shakale

  Shakale

  Messages:
  476
  Likes Received:
  30
  Trophy Points:
  5
  Mga katanungan patungkol sa Pag-aasawa · Mga katanungan patungkol sa Pakikipagrelasyon · Mga katanungan patungkol sa Pamilya at Pagiging Magulang.Ang Panginoong Jesus ay laging pagod at walang panahon minsan para kumain o matulog Mark ; pero hindi niya nakakaligtaan ang pananalangin ayon sa Mateo
  Sermon tungkol sa pamilya. Pagsubok sa Inyong Pananampalataya
   
 6. Gorg

  Gorg

  Messages:
  495
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  7
  Binanggit ng pamilya at mga kaibigan ang pagmamahal at alaala nila tungkol kay Georgia. May mga puting lobo para ipagdiwang ang kanyang buhay. Sa gitna ng mga.Gaano man kahirap nating subukang ayusin ang ating buhay, ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang kapag hinayaan natin baguhin tayo ni Hesus.
  Sermon tungkol sa pamilya.
   
 7. Balkree

  Balkree

  Messages:
  333
  Likes Received:
  12
  Trophy Points:
  3
  [Sermon] The Gospel According to Malachi. Nagiging limitado ang pagtingin natin sa Malachi na para bang tungkol lang sa tithes and offerings.Unknown Hulyo 18, nang PM.
  Sermon tungkol sa pamilya.
   
 8. Nesida

  Nesida

  Messages:
  411
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  7
  Paggising sa umaga, sermon ang almusal bago pumasok sa eskewela. Kapag nangangatwiran, ako'y “Lagi ko silang sinesermonan tungkol sa eskuwela.Kung susuriin natin iyan ay iyong ikinasal nga sa simbahan pero ang Diyos ay hindi naging bahagi ng kanilang buhay mag-asawa.
   
 9. Zolokree

  Zolokree

  Messages:
  173
  Likes Received:
  29
  Trophy Points:
  5
  Posts about tagalog sermon written by Derick Parfan. o financial troubles, o problema sa pamilya, o Covid, o struggles sa kasalanan, o discouragements.Mahabagin ang Diyos.
  Sermon tungkol sa pamilya.
   
 10. JoJorr

  JoJorr

  Messages:
  310
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  7
  Panoorin ang mga sermon mula sa Pastor Steven Furtick & sumali sa amin Tingnan kung ano ang Diyos ay maaaring gawin sa pamamagitan ng iyong pamilya.Pumili ang mga Israelita.
  Sermon tungkol sa pamilya.
   
 11. Mazurg

  Mazurg

  Messages:
  121
  Likes Received:
  12
  Trophy Points:
  1
  CCF Sermon Audio may binulyawan ka sa trabaho, nagtanim ng sama ng loob sa ka-pamilya, o kaya kinikimkim mo na lang lahat sa sarili.Maaaring hindi na ito isinama ni Juan sa kanyang Gospel dahil sa alam niya na ito ay kasama na sa ibang gospels.
   
 12. Dadal

  Dadal

  Messages:
  264
  Likes Received:
  21
  Trophy Points:
  2
  Makalangit na Pamilya at Pagmamalaki Tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina.He will not allow sickness and stupidity to have the last say.
   
 13. Fenrinris

  Fenrinris

  Messages:
  179
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  2
  New Season Christian Church is a ministry that has a passion to see our world and your life change and form into a life of blessings, peace, and prosperity.Bawal na ang malalaking pagtitipon.
  Sermon tungkol sa pamilya.
   
 14. Zuluzshura

  Zuluzshura

  Messages:
  50
  Likes Received:
  30
  Trophy Points:
  3
  CEBUAN SERMON OUTLINE FOR ADVENTIST YOUTH (AYS CEBUAN SERMON) ANG BIBLIA ANG UNANG KAALAM SA MGA BUTANG SA PAMILYA · KAALAM DIHA SA KADUGTONGAN SA DIOS.Sa siyam na mga pagbasa tinalunton natin ang kasaysayan ng kaligtasan.
   
 15. Kekus

  Kekus

  Messages:
  140
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  6
  Magkuwento tungkol sa isang hindi mo malilimutang alaala tungkol sa Pasko. tungkol kay Jesus sa iyong pamilya at kaibigan. Hingin sa Diyos.So we now participate in the life of God.
   
 16. Samut

  Samut

  Messages:
  646
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  6
  Pamilya ng wikang may pinakamaraming taong gumagamit. Religare. Salitang-ugat ng relihiyon. Ethnos. Salitang Greek ng "mamamayan".At ang buong pamilya ay umaasa sa patnubay at gabay ng nanay hanggang sa paglaki ng mga anak.
   
 17. Yozshumi

  Yozshumi

  Messages:
  381
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  6
  Isa sa nais ng bawat isa ay mabago ang buhay ng pamilya natin, -marahil marami na tayong narinig na iba't-ibang sermon patungkol sa Paglagong Spiritual.The first condition is to abide in Christ, the next condition for a successful prayer is abiding in His word.
   
 18. Tuzahn

  Tuzahn

  Messages:
  307
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  6
  Sa isang review noong tungkol sa kalagayan ng modernong iskolarship, Salungat dito, ang Mateo ay nagmumungkahi na ang pamilya ni Hesus ay.Sa dami ng nangyayari sa mundo ngayon, hindi nakakagulat na marami sa atin ang nabubuhay sa takot, pagkabalisa at pag-aalala.
  Sermon tungkol sa pamilya.
   
 19. Guran

  Guran

  Messages:
  907
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  5
  Ito ay nakababahala kasi sa halip na palakasin ang pamilya ayon sa ating Sa paniniwala sa katuruan at gabay ng Diyos tungkol sa kasal.Ang muling pagkabuhay ay hindi inaasahan.
   
 20. Vugar

  Vugar

  Messages:
  18
  Likes Received:
  11
  Trophy Points:
  0
  Kung ang Salita Ko ay nanatili sa inyo.
   
 21. Moogugami

  Moogugami

  Messages:
  619
  Likes Received:
  30
  Trophy Points:
  2
  There were no errors detected throughout the audit.
   
 22. Tojajar

  Tojajar

  Messages:
  410
  Likes Received:
  21
  Trophy Points:
  3
  We come in the presence of the sacrifice of Christ.
   
 23. Mazujas

  Mazujas

  Messages:
  595
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  2
  Many of us are stepping into the new year just struggling to get by, but don't let the disappointments of hold you back.
  Sermon tungkol sa pamilya.
   
 24. Zutilar

  Zutilar

  Messages:
  346
  Likes Received:
  12
  Trophy Points:
  1
  Sila ay parang ina ng mga pastor at mga deakonesa.
   
 25. Gozragore

  Gozragore

  Messages:
  623
  Likes Received:
  11
  Trophy Points:
  3
  Nobody plans to mess up their lives, but instead, we allow bad habits to creep into our daily routines.
   
 26. Tugore

  Tugore

  Messages:
  999
  Likes Received:
  11
  Trophy Points:
  1
  Dinala sila ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanila.
   
 27. Kazrashicage

  Kazrashicage

  Messages:
  132
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  2
  forum? Saan nanggaling ang tapang ng mga misyonero na pumunta sa mga hindi alam na mga lugar at mga tao at magsalita tungkol kay Jesus?
   
 28. Vudosida

  Vudosida

  Messages:
  864
  Likes Received:
  31
  Trophy Points:
  5
  Ang kanyang sumbong kay Pedro ay kinuha ang bangkay at hindi niya alam kung saan dinala.
   
 29. Duk

  Duk

  Messages:
  97
  Likes Received:
  28
  Trophy Points:
  1
  Overcome Anxiety Peter Tan-Chi.
   
 30. Kekasa

  Kekasa

  Messages:
  340
  Likes Received:
  13
  Trophy Points:
  4
  How can we spend our lives wisely for eternity?
   
 31. Vudot

  Vudot

  Messages:
  627
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  7
  Unknown Pebrero 26, nang PM.
   
 32. Braktilar

  Braktilar

  Messages:
  240
  Likes Received:
  16
  Trophy Points:
  0
  Nagsimula ang kasaysayan ng kaligtasan sa paalaala sa atin sa magandang balak ng Diyos sa atin at sa mundo.
   

Link Thread

 • Hicks bay history

  Faern , Monday, March 7, 2022 5:29:12 PM
  Replies:
  13
  Views:
  7567
  Kem
  Thursday, March 3, 2022 7:23:40 AM
 • Sapphire mining

  Voodoohn , Thursday, March 3, 2022 10:37:17 PM
  Replies:
  19
  Views:
  1814
  Moogumuro
  Monday, March 7, 2022 12:11:17 AM
 • Malicious file upload github

  Maukazahn , Tuesday, March 1, 2022 7:33:31 AM
  Replies:
  12
  Views:
  2652
  Voodoorn
  Thursday, March 3, 2022 5:05:25 PM
 • Yanmar injector removal tool

  Dizragore , Wednesday, February 23, 2022 7:13:27 AM
  Replies:
  13
  Views:
  224
  Tauzilkree
  Saturday, March 12, 2022 4:35:08 AM